Придобивания и сливания на компании, инвестиции в съществуващи или стартиращи проекти, започване на инвестиционен проект „на зелено“ и още редица инвестиционни дейности изискват професионална юридическа, икономическа и обща бизнес обосновка, строго спазване формата на закона и икономическата логика в цифри. Нашите услуги имат за цел проектите, в които инвестирате парите си, да имат реален потенциал, без законови пречки, а отношенията ви с държавата, съдружниците и партньорите да бъдат ясни и безпроблемни от самото начало. 

За съжаление често се случва да получим казуси на клиенти, когато нещо в инвестицията забоксува. Когато са възникнали икономически, административни или юридически казуси, които изискват спешна реакция. Макар да имаме опит в решаване на такива ситуации, нашата препоръка е да не чакате този етап, а да ползвате нашите услуги още в началото на проектите си, за да може те да вървят успешно.

  • Оценка на инвестициите
  • Бизнес и финансово планиране
  • Учредяване на проектна компания
  • Инвестиционни сделки
  • Договори за дялове и дялово разпределение
  • Споразумения между съдружници
  • Договори за управление на собствеността
  • Други инвестиционни консултантски услуги

Инвестиционните проекти са сложна комбинация от договорни, административни и икономически изисквания и особености. Влагането на значителни средства трябва да бъде внимателно анализирано и изложено в цифри (относно икономическата обосновка) и в документи, касаещи юридическите страни на проекта. Консултирайте се с нас преди започване на проекта, за да може той да бъде конструиран правилно и да ви носи желаната печалба.