1 Обхват на приложение

Всички услуги, предоставяни чрез настоящия сайт се обслужват от Адвокатска кантора Добрин Балчев (Кантората) и са базирани на настоящите Общи условия, които подлежат на промени. Общи условия, различни от тези Общи условия, ще се считат за приети от Адвоката само ако бъдат потвърдени в писмена форма и публикувани в настоящия сайт.

2 Информация за услугите

Подробна информация за всяка една от услугите можете да намерите в описанието им на този сайт. Тя съдържа всички характеристики услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, цена, количество, условията за ползване на услугата. Информацията е различна за всяка една от услугите, като част от нея може да се подразбира от същността на услугата. Плащане на точно определена непроменлива цена за съответна конкретно посочена услуга представлява сключване на договор за правна помощ и съдействие. Информация за начините на плащане, условия на ползавне, както и други договорни условия ще намерите в настоящите Общи условия.

Ако липсва част от посочената информация или тя е недостатъчна за Вас, не се колебайте да се свържете с нас по електронна поща или по телефона.

Tel.: +359 888 23 77 51

E-mail: contact@balchev.bg

3 Цени и начин на плащане

Кантората не е регистрирана съгласно изискванията на ЗДДС и всички цени, посочени в настоящия сайт са окончателни, като върху тях не се начислява в последствие данък върху добавената стойност. При промяна на цените се прилагат цените, актуални към датата на сключване на договорът за правна помощ и съдействие.

Стойността на заявените услуги се събира чрез банков превод или в брой. Възможни са и частични плащания, които се уговорят отделно във всеки договор за правна помощ и съдествие. За извършеното плащане Кантората издава счетоводен документ.

4 Сключване на договор за правна помощ и съдействие

Всички публикувани в настоящия сайт услуги, заедно с посочената относно всяка от тях цена, представляват предложение за сключване на договор и са в сила до премахването им от сайта. За дистанционно (неприсъствено) сключване на договор за правна помощ и съдействие е достатъчно запитване от клиента, което се счита за предложение за сключване на договор за ползване на посочените в него услуги. Получаването на предложението на клиента се потвърждава по електронен път на посочения от клиента електронен адрес. С получаването на потвърждението и плащането на цената, посочена в потвърждението, договорът се счита за сключен.

Договор за правна помощ и съдействие може да бъде сключен и в писмена форма, на място в Кантората. Договор за процесуално представителство се сключва само на място в Кантората.

5 Политика за поверителност

Защитата на личните Ви данни в контекста на събирането, обработването и използването им, свързани с Вашето посещение на нашата страница е важно за нас. Ето защо Кантората поставя специален акцент върху защитата на личната ви информация и се придържа стриктно към разпоредбите на законите за защита на данните.

1. Предоставяне и събиране на лични данни

Предоставянето на лични данни на нашия сайт е доброволно и само по себе си представлява съгласие на предоставящите ги Кантората да ги събира, обработва и използва. Всички тези данни са събрани само доколкото това е необходимо и неизбежно с цел обработка на запитванията на нашите клиенти и сключените договори за правна помощ.

Всички данни, събрани чрез този сайт, се третират в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

2. Използване и разкриване на лични данни

Ние не продаваме събраните лични данни и не разкриваме тази информация нелегално на трети страни поради каквато и да е друга причина. Ние събираме само допълнителна лична информация, ако такава е предоставена от вас доброволно, напр. в контекста на запитване или във връзка със сключен договор за правна помощ.

Всички лични данни, предоставени от Вас, се използват само за отговор на вашите запитвания, за управление на договорите, сключени с Вас и за техническа администрация.

Вашите лични данни се изтриват веднага след като се отмени вашето съгласие за съхранение, тези данни вече не са необходими за целите, за които са били съхранявани, или съхранението става недопустимо поради други правни основания.

3. Право на информация

Вие имат право по всяко време да поискате информация за личните данни, съхранявани във връзка с вас, както и произхода, приемника и целта на съхранението. За всяко искане на информация се свържете с нас чрез изпращане на електронно писмо до contact@balchev.bg.

4. Друга информация

Ангажираме се да използваме всички технически и организационни средства за защита на вашите лични данни срещу неоторизиран достъп от трети страни. Комуникацията по електронен път обаче носи латентни рискове и затова ние ви препоръчваме да предоставяте поверителна информация по пощата. Вашето доверие е важно за нас. Ето защо, ние бихме били на разположение за всички ваши въпроси, свързани с обработката на вашите лични данни. Ако имате някакви въпроси, на които не намирате отговор в нашата секция за поверителност, или искате допълнителна информация по определен аспект, моля не се колебайте да се свържете с нас по всяко време чрез изпращане на електронно писмо до contact@balchev.bg. В хода на развиването на интернет и на нашият сайт може да ни се наложи да адаптираме или променим нашата секция за поверителност. Ето защо ви препоръчваме внимателно да я прочете преди всяко ползване на услуга, посочена на нашия сайт.

5 Юрисдикция, приложимото право, други

Дейността, свързана с предлагане на услугите чрез настоящия сайт, се извършва съобразно с изискванията на българското законодателство. Някои от конкретно приложимите нормативни актове са: Закон за адвокатурата, Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия и други. Някои от органите, осъществяващи контрол върху дейността са Висш адвокатски съвет, Комисия за защита на потребителите и други.

Настоящият интернет сайт, както и всички услуги, предоставяни чрез сайта, са собственост и се обслужват от Адвокатска кантора Добрин Балчев, вписан в Софийска адвокатска колегия с решение от 16.10.2002г., с адрес на Кантората Столична община, град София, район Триадица, ул. “Лавеле” № 32, ет. 2, кантора 15.