Нашите услуги

Свържете се с нас

Нашите възможности

Юридически услуги

Становища и консултации

Писмени и устни правни становища и консултации в областта на гражданското, търговското и административното право. Започване на бизнес, преглед на частни документи или актове на държавни, общински и други административни органи, промяна в гражданското ви състояние, наследяване, неизпълнение на договор и много други – за възможните действия, за потенциалните подводни камъни – питайте и ще ви отговорим, писмено или устно, лично или дистанционно.

Процесуално представителство 

Получили сте призовка за дело пред съд или съдебен изпълнител, искате да потърсите правата си по съдебен ред – ние с удоволствие ще ви съдействаме. В сътрудничество с нашите партньорски адвокатски и съдебно-изпълнителни кантори ще получите оптимална защите на вашите права.

Договори 

Всяка една бизнес транзакция, всяко едно договаряне на условия по сделка – ежедневието е изпълнено с низ от сключени договори. При договарянето на сделки, имащи за вас значими последици и значение, е препоръчително да получите своевременна и адекватна юридическа консултация. Ние гарантираме пълна защита на вашите интереси, независимо от това дали изготвяме необходимия договор, ревизираме предложен от другата страна договор или участваме в преговори по сключване на договори. 

Инвестиционни сделки

Всяко едно бизнес начинание е облечено в юридическа форма. Дали става въпрос за ежедневните ви действия по реализиране на бизнеса или за инвестиционна сделка от различен размер – ние ви осигуряваме нужното правно съдействие и консултация.

Други юридически услуги

Свържете се с нас, за да попитате за необходимата ви юридическа или консултантска услуга и ние бързо ще ви ориентираме в проблема. Навременната юридическа консултация ще ви спести пари, време и множество потенциални проблеми в бъдеще. Инвестирайте в спокойствието и успеха си.

Недвижими имоти

Сделки с имоти

Пълно правно обслужване на сделки с недвижими имоти. Независимо от това дали купувате или продавате жилище, вилен или друг имот, с цел инвестиция, уреждате отношения между роднини, прехвърляте на децата си или по друга причина, ние ще извършим всичко необходимо, за да постигнете целта си по възможно най-лесния и бърз начин. Търсене на имот, обявяване на имот за продажба, преговори във връзка с бъдеща сделка, изготвяне и сключване на предварителен договор и нотариален акт, снабдяване с документи, представителство пред нотариус – ние имаме грижата за всички тези неща.

Управление на имоти 

Имотите следва да бъдат управлявани правилно за да бъдат актив, а не тежест. Така те могат да ви носят приходи и няма да бъдат източник на проблеми, нерви и неприятности. Независимо от причините, има много случаи, в които управлението на имот се превръща в значителна, дори непреодолима трудност – собствениците живеят извън България, живеят в друго населено място, не разполагат с време или познания, притежават повече имоти и ред други причини, поради което да поверите управлението им на нас.

Ние предлагаме подобна услуга като една от най-търсените на пазара. Тя може да включва отдаване под наем, сключване на договори за наем, плащане на данъци и други задължения по имота, контакт с наемателите и следене своевременното плащане на сметки от тях, поддръжка и ремонт на имотите, регулярна проверка на собствеността в имотния регистър, с цел предотвратяване на измами или цялостно управление на вашият имот.

Сделките с имоти и тяхното управление изискват сериозен опит, който ние можем да поставим във ваша услуга. Ние ще вникнем в поставените от вас цели и ще ви помогнем да извлечете максимума от вашите имотни трансакции – безпроблемно и успешно.

Инвестиционни услуги

Придобивания и сливания на компании, инвестиции в съществуващи или стартиращи проекти, започване на инвестиционен проект „на зелено“ и още редица инвестиционни дейности изискват професионална юридическа, икономическа и обща бизнес обосновка, строго спазване формата на закона и икономическата логика в цифри. Нашите услуги имат за цел проектите, в които инвестирате парите си, да имат реален потенциал, без законови пречки, а отношенията ви с държавата, съдружниците и партньорите да бъдат ясни и безпроблемни от самото начало. 

За съжаление често се случва да получим казуси на клиенти, когато нещо в инвестицията забоксува. Когато са възникнали икономически, административни или юридически казуси, които изискват спешна реакция. Макар да имаме опит в решаване на такива ситуации, нашата препоръка е да не чакате този етап, а да ползвате нашите услуги още в началото на проектите си, за да може те да вървят успешно.

  • Оценка на инвестициите
  • Бизнес и финансово планиране
  • Учредяване на проектна компания
  • Инвестиционни сделки
  • Договори за дялове и дялово разпределение
  • Споразумения между съдружници
  • Договори за управление на собствеността
  • Други инвестиционни консултантски услуги

Инвестиционните проекти са сложна комбинация от договорни, административни и икономически изисквания и особености. Влагането на значителни средства трябва да бъде внимателно анализирано и изложено в цифри (относно икономическата обосновка) и в документи, касаещи юридическите страни на проекта. Консултирайте се с нас преди започване на проекта, за да може той да бъде конструиран правилно и да ви носи желаната печалба.

Управление на активи

Наличните активи, независимо дали това е инвестиционен имот, промишлено предприятие или друго бизнес начинание, имат нужда от надзор, мониторинг и управление. В тези дейности е включен юридическият статут на актива, неговите отношения с държавата и партньорите. 

Икономическото управление на активи изисква създаването и наличието на ясен и конкретен бизнес план. Оптимизирането на процесите и актуализирането им в хода на тяхната реализацията изисква правилен прочит на постъпващата информация, както и познаване на обстоятелствата и факторите, оказващи съществено влияение върху възвръщаемостта и сигурността от управлението на актива.

Ние предлагаме компетентни услуги по управление на активи, които покриват целия спектър от необходими дейности, даващи възможност за законосъобразно, финансово изгодно  и икономически ефективно управление.

Пътят от една идея, която смятате за печеливша, до нейната преценка за „възможност“ и „успешност“ е дълъг и минава през много и най-различни анализи и решения – юридически, финансови, маркетингови и стратегически. Ако имате активи, които се нуждаят от корекции в управлението, направление на развитието, мониторинга и надзора, нашата компания е правилният избор за решаване на поставените задачи и постигане на желаните цели.