Становища и консултации

Писмени и устни правни становища и консултации в областта на гражданското, търговското и административното право. Започване на бизнес, преглед на частни документи или актове на държавни, общински и други административни органи, промяна в гражданското ви състояние, наследяване, неизпълнение на договор и много други – за възможните действия, за потенциалните подводни камъни – питайте и ще ви отговорим, писмено или устно, лично или дистанционно.

Процесуално представителство 

Получили сте призовка за дело пред съд или съдебен изпълнител, искате да потърсите правата си по съдебен ред – ние с удоволствие ще ви съдействаме. В сътрудничество с нашите партньорски адвокатски и съдебно-изпълнителни кантори ще получите оптимална защите на вашите права.

Договори 

Всяка една бизнес транзакция, всяко едно договаряне на условия по сделка – ежедневието е изпълнено с низ от сключени договори. При договарянето на сделки, имащи за вас значими последици и значение, е препоръчително да получите своевременна и адекватна юридическа консултация. Ние гарантираме пълна защита на вашите интереси, независимо от това дали изготвяме необходимия договор, ревизираме предложен от другата страна договор или участваме в преговори по сключване на договори. 

Инвестиционни сделки

Всяко едно бизнес начинание е облечено в юридическа форма. Дали става въпрос за ежедневните ви действия по реализиране на бизнеса или за инвестиционна сделка от различен размер – ние ви осигуряваме нужното правно съдействие и консултация.

Други юридически услуги

Свържете се с нас, за да попитате за необходимата ви юридическа или консултантска услуга и ние бързо ще ви ориентираме в проблема. Навременната юридическа консултация ще ви спести пари, време и множество потенциални проблеми в бъдеще. Инвестирайте в спокойствието и успеха си.