Сделки с имоти

Пълно правно обслужване на сделки с недвижими имоти. Независимо от това дали купувате или продавате жилище, вилен или друг имот, с цел инвестиция, уреждате отношения между роднини, прехвърляте на децата си или по друга причина, ние ще извършим всичко необходимо, за да постигнете целта си по възможно най-лесния и бърз начин. Търсене на имот, обявяване на имот за продажба, преговори във връзка с бъдеща сделка, изготвяне и сключване на предварителен договор и нотариален акт, снабдяване с документи, представителство пред нотариус – ние имаме грижата за всички тези неща.

Управление на имоти 

Имотите следва да бъдат управлявани правилно за да бъдат актив, а не тежест. Така те могат да ви носят приходи и няма да бъдат източник на проблеми, нерви и неприятности. Независимо от причините, има много случаи, в които управлението на имот се превръща в значителна, дори непреодолима трудност – собствениците живеят извън България, живеят в друго населено място, не разполагат с време или познания, притежават повече имоти и ред други причини, поради което да поверите управлението им на нас.

Ние предлагаме подобна услуга като една от най-търсените на пазара. Тя може да включва отдаване под наем, сключване на договори за наем, плащане на данъци и други задължения по имота, контакт с наемателите и следене своевременното плащане на сметки от тях, поддръжка и ремонт на имотите, регулярна проверка на собствеността в имотния регистър, с цел предотвратяване на измами или цялостно управление на вашият имот.

Сделките с имоти и тяхното управление изискват сериозен опит, който ние можем да поставим във ваша услуга. Ние ще вникнем в поставените от вас цели и ще ви помогнем да извлечете максимума от вашите имотни трансакции – безпроблемно и успешно.